Middleware for Vapor 3 to allow serving gzip encoded content. Inspired by https://github.com/vapor-community/gzip-provider
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Matthias Neeracher eaca6dde6a Add shouldGzipResponse před 2 roky
Sources/GzipMiddleware Add shouldGzipResponse před 2 roky
.gitignore Initial commit před 4 roky
.swift-version Set up initial structure před 4 roky
LICENSE Initial commit před 4 roky
Package.swift Wait for completion of chunked body před 2 roky
README.md Initial commit před 4 roky

README.md

GzipMiddleware

Middleware for Vapor 3 to allow serving gzip encoded content.

Inspired by https://github.com/vapor-community/gzip-provider