Middleware for Vapor 3 to allow serving gzip encoded content. Inspired by https://github.com/vapor-community/gzip-provider
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Matthias Neeracher eaca6dde6a Add shouldGzipResponse 2 lat temu
Sources/GzipMiddleware Add shouldGzipResponse 2 lat temu
.gitignore Initial commit 4 lat temu
.swift-version Set up initial structure 4 lat temu
LICENSE Initial commit 4 lat temu
Package.swift Wait for completion of chunked body 2 lat temu
README.md Initial commit 4 lat temu

README.md

GzipMiddleware

Middleware for Vapor 3 to allow serving gzip encoded content.

Inspired by https://github.com/vapor-community/gzip-provider