Middleware for Vapor 3 to allow serving gzip encoded content. Inspired by https://github.com/vapor-community/gzip-provider
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Matthias Neeracher eaca6dde6a Add shouldGzipResponse 2 år sedan
Sources/GzipMiddleware Add shouldGzipResponse 2 år sedan
.gitignore Initial commit 4 år sedan
.swift-version Set up initial structure 4 år sedan
LICENSE Initial commit 4 år sedan
Package.swift Wait for completion of chunked body 2 år sedan
README.md Initial commit 4 år sedan

README.md

GzipMiddleware

Middleware for Vapor 3 to allow serving gzip encoded content.

Inspired by https://github.com/vapor-community/gzip-provider