Middleware for Vapor 3 to allow serving gzip encoded content. Inspired by https://github.com/vapor-community/gzip-provider
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Matthias Neeracher eaca6dde6a Add shouldGzipResponse 8 miesięcy temu
Sources/GzipMiddleware Add shouldGzipResponse 8 miesięcy temu
.gitignore Initial commit 2 lat temu
.swift-version Set up initial structure 2 lat temu
LICENSE Initial commit 2 lat temu
Package.swift Wait for completion of chunked body 8 miesięcy temu
README.md Initial commit 2 lat temu

README.md

GzipMiddleware

Middleware for Vapor 3 to allow serving gzip encoded content.

Inspired by https://github.com/vapor-community/gzip-provider