Middleware for Vapor 3 to allow serving gzip encoded content. Inspired by https://github.com/vapor-community/gzip-provider
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
Matthias Neeracher eaca6dde6a Add shouldGzipResponse 8 ay önce
Sources/GzipMiddleware Add shouldGzipResponse 8 ay önce
.gitignore Initial commit 2 yıl önce
.swift-version Set up initial structure 2 yıl önce
LICENSE Initial commit 2 yıl önce
Package.swift Wait for completion of chunked body 8 ay önce
README.md Initial commit 2 yıl önce

README.md

GzipMiddleware

Middleware for Vapor 3 to allow serving gzip encoded content.

Inspired by https://github.com/vapor-community/gzip-provider